certyfikat energetycznyocena charakterystyki energetycznej
świadectwa energetyczne Przemyśl - certyfikaty energetyczne Przemyśl - wycena nieruchomości Przemyśl - rzeczoznawca majątkowy Przemyśl - mienie zabużańskieLicznik odwiedzin
Darmowe liczniki


ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE


OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ wprowadzona została dyrektywą 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EPBD "Energy Performance of Building Directive"). Jej podstawowym celem jest ograniczanie energochłonności budynków, w krajach Wspólnoty Europejskiej. Obecnie, w prawie polskim, dyrektywa zaimplementowana jest przez ustawę o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. 2014 poz. 1200 z pózn. zm.). Obowiązujące przepisy nakazują dokonywanie oceny charakterystyki energetycznej dla budynku lub jego części:

  • zbywanego na podstawie umowy sprzedaży,
  • zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
  • wynajmowanego.

Są jednak sytuacje kiedy nie trzeba wykonywać takiej oceny. Wyjątki dotyczą obiektów:

  • podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
  • używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej,
  • przemysłowych oraz gospodarczych niewyposażonych w instalację zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego,
  • mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
  • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2,
  • gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2*rok).

ŚWIADECTWO jest dokumentem, który mogą wystawiać jedynie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Podstawowym aktem prawnym dotyczącym świadectw jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376). Ważność takiego świadectwa wynosi 10 lat.Biuro Rzeczoznawcy Majątkowego
ESTIMER
Anna Bruździńska

ul. Wysockiego 95d

37-700 PRZEMYŚL


NIP  795-108-58-50

REGON  651549680


   tel.  693 715 795

Przemyśl
biuro@estimer.pl

zumi

 projekt: www.atcsites.com